Privacy policy De Jongens uit Schoorl

Persoonsgegevens algemeen

De Jongens uit Schoorl doet haar best om er voor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De Jongens uit Schoorl zal daarom persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waar de gegevens voor zijn verstrekt. Afhankelijk van het doel kan er gevraagd worden naar: naam, adres, woonplaats, email adres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, legitimatiebewijs.

De Jongens uit Schoorl houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van web statistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten.

De Jongens uit Schoorl zal om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens.

De Jongens uit Schoorl  bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bijvoorbeeld zolang als een overeengekomen huurtermijn of online marketing opdracht.

De Jongens uit Schoorl zorgt dat verstrekte gegevens in een beveiligde online omgeving worden opgeslagen d.m.v. wachtwoorden, een virusscanner en beveiligde internetverbinding.

De Jongens uit Schoorl wijst u op uw recht op inzage, wijzigen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking hiervan of de toestemming intrekken. Ook heeft u het recht om uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij. Voor dit laatste kunnen wij uiteraard om legitimatie vragen. U kunt dit eenvoudig aanvragen via onderstaand emailadres.

De Jongens uit Schoorl neemt uw klacht over persoonsgegevensverwerking serieus. Komt u er toch niet uit met ons, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies website                                                                                                                      

 De Jongens uit Schoorl verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie.

De Jongens uit Schoorl houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt door bijvoorbeeld een brochure te downloaden.

Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen.

De bezoeker van de website beslist vooraf of hij akkoord is met het gebruik van deze cookies. Deze toestemming kan achteraf eenvoudig ingetrokken worden d.m.v. een opt-out knop op de pagina.

 

Gegevens van klanten

De Privacy policy voor klanten is een aanvulling op het algemene deel en dat voor cookies website en geldt voor iedereen die een opdracht plaatst bij De Jongens uit Schoorl

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  De Jongens uit Schoorl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1a Het verwerken van de opdracht.
  1b Het sturen van één of meerdere mails of telefonisch contact die betrekking hebben op de opdracht, zoals, maar niet beperkt tot, het in contact brengen met Horeca gelegenheden
  1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan De Jongens uit Schoorl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle uitvoering van de opdracht van de klant.
 2. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan De Jongens uit Schoorl zijn verstrekt, zullen niet aan derden worden doorgegeven. Met uitzondering van:
  2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

2b Wanneer er niet voldaan wordt aan de betalingsverplichting en er een incassobureau wordt ingeschakeld.

2c Wanneer de klant horeca afneemt bij een van de partners van De Jongens uit Schoorl. Dan zullen wij het telefoonnummer van de klant aan deze partij verstrekken.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom onze website van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contact info

Bel ons: 072 509 2773
Mail ons: info@djus.nl
Of kom langs in Schoorl:
Laguna Beach
Strand Camperduin

Back to top telefoon
WhatsApp chat